• 0 (216) 471 06 16
  • iletisim@fspotomotiv.com
  • Pzt - Cts: 09.00 - 17:30
  • 1629
  • 0

Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Virtual boardroom

De New York Stock Exchange eist dat een besturen met alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of de comités plus haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van die oefening is ervoor te zorgen dat besturen belanden bemand plus geleid met gepaste wijze; dat bestuurders, individueel plus collectief, effectief zijn bij het nakomen van hen verplichtingen; plus dat daar betrouwbare processen zijn door aan Diligent de basisvereisten erbij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, hoewel veel directeuren tevreden bestaan met een taak deze zij plus hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties en de feest van het directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens dezelfde onderzoek betreffende The Miles Group plus het Rock Centre for Corporate Governance aan een Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op dezelfde schaal van 1 zelfs 5 boven termen van effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en 1 “niet met allemaal effectief “). Het overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board betreffende de vaardigheden en ervaring beschikt dat nodig bestaan om toezicht te houden met hun handelsbedrijf.

the boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Slechts de helft (55%) betreffende de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) ben van mening dat hun bedrijf een prestaties van individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Langduriger aandacht voordat individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om het prestaties met de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts beslist bescheiden tevredenheid over een dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) van de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; maar de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van allemaal bestuursleden benut; en minder dan een helft (46% procent) is ervan overtuigd dat hen bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening dat een deel van een bestuurders beslist te omvangrijke invloed heeft op beslissingen van een raad van bestuur (een dynamiek die “een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). De typische directeur is van mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat dit persoon niet effectief zijn. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven geen raadsevaluaties bedienen om een bijdrage met hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties beginnen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en word vaak verricht door de general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. U onderzoekt bijvoorbeeld of de bedrijf zijn comités bij de passende manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of u bedrijf zichzelf houdt betreffende een reeks processen deze in overeenstemming zijn met de zogenaamde beste praktijken die sinds bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar tevens meer waardevormende deel met het evaluatieproces van het raad zijn om de bijdrage met individuele bestuurders en de interpersoonlijke en groepsdynamiek met bestuursleden te beoordelen. Bijvoorbeeld de bovenstaande gegevens aangeven, wordt dit oefening regelmatig niet op een rigoureuze manier uitgevoerd en boven veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met het echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding is een vergissing. Hoewel u moeilijker plus tijdrovender ben, biedt het beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste kans tot verbetering door de rollen, het bijdrage en de effectiviteit van allemaal bestuurslid bij onderzoeken.

LEAVE A COMMENT

You comment will be published within 24 hours.

by OK.